List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 562a/QĐ-BTC

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính.