List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 471/QĐ-TTg

Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011

Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011

Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08 tháng 04 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.