List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày  23 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày  23 tháng 10 năm 2008 Phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.