List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020.