List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 30/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008 do Bộ Công Thương ban hành về việc tạm thời ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.