List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh.