List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02 tháng 07 năm 2008  Bộ Y tế ban hành về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.