List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009 do UBND tỉnh Kon Tum ban hành hương dẫn về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.