List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1588/QĐ-UBND

Quyết định số  1588/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 1588/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số  1588/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về việc qui định lộ giới hai đoạn tuyến mới Quốc lộ 49B.