List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 1544/QĐ-BTC

Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/07/2008

Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 15/07/2008

Quyết định số 1544/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008 về việc đính chính Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.