List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 26/07/2008 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01/07/2008

Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành về việc quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.