List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 do UBND tỉnh An Giang quy định hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn  2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Quy định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009.