List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Quy định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2.

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum. Quy định mức trợ cấp ngày công, hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.