List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 03/2009/QĐ/UBND

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Kon Tum. Quy định Bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm Y tế Xã.