List/Grid

Tag Archives: Quyết định 93/2008/QĐ-BTC

Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 29/10/2008

Quyết định số 93/2008/QĐ- BTC ban hành ban hành ngày 29/10/2008 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.