List/Grid

Tag Archives: Quyết định 91/2008/QĐ-UBND

Quyết định 91/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quyết định 91/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

Quyết định 91/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh