List/Grid

Tag Archives: Quyết định 871/QĐ-TTg

Quyết định 871/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 871/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008

Quyết định 871/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 07/10/2008 về việc bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.