List/Grid

Tag Archives: Quyết định 67/2008/QĐ-BTC

Quyết định  67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008

Quyết định 67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008

Quyết định số 67/2008/QĐ-BTC ngày 05/08/2008 do Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi