List/Grid

Tag Archives: Quyết định 65/2008/QĐ-LĐTBXH của BộLao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định 65/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008

Quyết định 65/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008

Quyết định 65/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sử dụng tạm thời tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite