List/Grid

Tag Archives: Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008

Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008

Quyết định 55/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  về việc ban hành gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao