List/Grid

Tag Archives: Quyết định 54/2008/QĐ-BTC

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008

Quyết định 54/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/07/2008 về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào.