List/Grid

Tag Archives: Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/12/2008

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/12/2008

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động