List/Grid

Tag Archives: Quyết định 5306/QĐ-UBND

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008

Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 06/12/2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy – khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh