List/Grid

Tag Archives: Quyết định 52/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế xác định nguồn tin trên báo chí.   BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN… Read more »