List/Grid

Tag Archives: Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐ

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/08/2008

Quyết định 4971/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 01/08/2008 Về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm  2008 lần 2.