List/Grid

Tag Archives: Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT

Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17/04/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17/04/2009

Thông tư số 14/2009/TT-BTTTT ngày 17/04/2009 của Bộ thông tin và Truyền thông ban hành quy định điều chỉnh một số quy định tại Quyết  định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định.

Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT  ngày 17/07/2008

Quyết định 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2008

Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/07/2008 do Bộ Thông Tin truyền Thông ban hành  về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định.