List/Grid

Tag Archives: Quyết định 40/2008/QĐ-BYT

Quyết định 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008

Quyết định 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ Y tế về việc phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.