List/Grid

Tag Archives: Quyết định 24/2009/QĐ-TTg

Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009

Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009

Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.