List/Grid

Tag Archives: Quyết định 220/QĐ-TTg

Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 18/02/2009

Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 18/02/2009

Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 18/02/2009 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030