List/Grid

Tag Archives: Quyết định 20/2009/QĐ-TTg

Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009

Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009

Quyết định 20/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.