List/Grid

Tag Archives: Quyết định 187/2008/QĐ-UBND

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND ngày 28/07/2009

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND ngày 28/07/2009

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 28/07/2009 về việc chuyển các Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố.