List/Grid

Tag Archives: Quyết định 18/2009/QĐ-TTg

Quyết định 18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009

Quyết định 18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009

Quyết định 18/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020.