List/Grid

Tag Archives: Quyết định 18

Quyết định số 18/2008/QĐ – BGTVT, của Bộ Giao thông vận tải, ngày 17/09/2008

Quyết định số 18/2008/QĐ – BGTVT, của Bộ Giao thông vận tải, ngày 17/09/2008

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải số 18/2008/QĐ – BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 ban hành quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.