List/Grid

Tag Archives: Quyết định 178/QĐ-TTg

Quyết định 178/QĐ-TTg ngày 10/02/2009

Quyết định 178/QĐ-TTg ngày 10/02/2009

Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/02/2009 ban hành việc bổ nhiệm ông Trần Mai Hưởng giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam