List/Grid

Tag Archives: Quyết định 1771/QĐ-TTg

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/12/2008

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/12/2008

Quyết định 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025