List/Grid

Tag Archives: Quyết định 17/2009/QĐ-UBND

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

Quyết định  17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành quy hoạch định hướng phát triển hệ thống chợ – siêu thị – trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015.