List/Grid

Tag Archives: Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum qui định triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh