List/Grid

Tag Archives: Quyết định 1584/QĐ-UBND

Quyết định  1584/QĐ-UBND ngày 11/07/2008.

Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 11/07/2008.

Quyết định  1584/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 11/07/2008 ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp.