List/Grid

Tag Archives: Quyết định 155/2009/QĐ-TTg

Quyết định 155/2009/QĐ-TTg ngày 09/02/2009

Quyết định 155/2009/QĐ-TTg ngày 09/02/2009

Quyết định 155/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025