List/Grid

Tag Archives: Quyết định 128/2008/QĐ-BTC

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008

Quyết định 128/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.