List/Grid

Tag Archives: Quyết định 119/2008/QĐ-BTC

Quyết định 119/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008

Quyết định 119/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008

Quyết định 119/2008/QĐ-BTC ngày 17/12/2008 của Bộ Tài chính ban hành về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận