List/Grid

Tag Archives: Quyết định 116/2008/QĐ-BNN

Quyết định 116/2008/QĐ-BNN ngày 03/12/2008

Quyết định 116/2008/QĐ-BNN ngày 03/12/2008

Quyết định 116/2008/QĐ-BNN ngày 03/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản