List/Grid

Tag Archives: Quyết định 113/2008/QĐ-BTC

Quyết định 113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008

Quyết định 113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008

Quyết định 113/2008/QĐ-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá