List/Grid

Tag Archives: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kon Tum quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp bằng ngân sách địa phương