List/Grid

Tag Archives: quân nhân

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2008 quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác
trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự số 35 – L/CTN của QH ngày 22/06/1994

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/12/ 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21/12/1990

Nghị định số  150/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 150/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/10/2007

Nghị định số 150/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 09/10/2007 về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai.