List/Grid

Tag Archives: quân hiệu

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 4 năm 2002 về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam.