List/Grid

Tag Archives: quan hệ lao động

Tư vấn hợp đồng lao động

Tư vấn hợp đồng lao động

Quan hệ lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động là một trong những quan hệ xã hội phổ biến và gặp nhiều tranh chấp nhất. Để bảo vệ quyền lợi của mình và tránh những tranh chấp không đáng có, ngay từ khi ký kết hợp đồng lao động, chủ sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các quy định của pháp luật lao động.

Tư vấn về pháp luật lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Luật Gia Phạm là một hãng luật chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động.

Bộ Luật Lao động được QH09 thông qua ngày 23/06/1994

Bộ Luật Lao động được QH09 thông qua ngày 23/06/1994

Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Bộ Luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.