List/Grid

Tag Archives: Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 102/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chuyển Quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.