List/Grid

Tag Archives: quản lý quỹ

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư 73/2008/TT-BTC ngày 01/08/2008

Thông tư số 73/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý quỹ quốc gia về việc làm

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC ngày 21/07/2008

Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT – BLĐTBXH -BTC do Bộ Lao động thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ  tài chính ban hành ngày 21/07/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước