List/Grid

Tag Archives: quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 48/1997/NĐ-CP ngày 05/05/1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị